Landsbygdsprogrammet

 

Landsbygdsprogram finns i hela Europa och är ett verktyg för att genomföra den beslutade landsbygdspolitiken. Det svenska Landsbygdsprogrammet är framtaget av Sveriges regering och gäller för perioden 2007-2013. Klicka på ordet Landsbygdsprogrammet nedan för att finna dokumentet i sin helhet på regeringens webbplats. Läs också mer om Leader i Sverige och Europa via länkarna nedan.

Utvärdering av Leader (pdf) >>

EU-kommissionen >>

Jordbruksverket >>

Landsbygdsnätverket >>

Landsbygdsprogrammet >>